Mange kvinner lurer på om p-pillen har en innvirkning på hårtap og tynt hår. Dette kan fremstå som et enkelt og trivielt spørsmål. At det derimot er et svært komplekst spørsmål uten et fullverdig svar er noe man finner ut ved å undersøke nærmere. Her er det viktig å huske at hvert tilfelle er svært individuelt og det er vanskelig å finne likheter som gjør at man kan generalisere noe videre. Det differensieres det mellom de to gruppene pre klimakteriet og post klimakteriet. Tar man utgangspunkt i at begge gruppene er friske uten tidligere traumer, operasjoner eller stress, er fortsatt forskjellene på gruppene veldig store. Man kan helt klart konkludere med at kvinnelig hårtap ofte kan ses i sammenheng med hormonelle temaer.

 

Posted by on oktober 16th, 2012 at 16:17


Comments are closed.